Chi tiết sản phẩm

  • Nội độc tố chuẩn 500ng/lọ

Nội độc tố chuẩn 500ng/lọ

Mã sản phẩm

CSE4037-5006

Nhà sản xuất

Wako

Tình trạng

30

Giá

Liên hệ

Nội độc tố chuẩn (CSE)

Hãng sản xuất: FUJIFILM Wako Pure Chemical Corporation

 

 

Nội độc tố chuẩn của Wako là sản phẩm được làm đông khô chứa 500ng nội độc tố, được tinh chế từ chủng E. Coli UKT-B dùng như một chuẩn chính xác và đáng tin cậy cho thử nghiệm nội độc tố.

 

Đặc tính nổi bật

 

  • Nội độc tố được tinh chế từ chủng E. Coli UKT-B.
  • Chuẩn bị cho các đối chứng và đường cong chuẩn.
  • Tỷ lệ RSE/CSE được cung cấp theo các lô chất thử LAL tương ứng
  • Nội dộc tố chuẩn được hoàn nguyên có thể được bảo quản ở 2-10°C trong khoảng 1 tháng

 

Mã hàng

Quy cách

CSE4037-5006

6 lọ/hộp (500 ng/lọ)

 

Tải Brochure về các sản phẩm bổ sung cho LAL 

Brochure

Các sản phẩm khác