Chi tiết sản phẩm

  • Bộ kit định lượng Limulus Color KY

Bộ kit định lượng Limulus Color KY

Mã sản phẩm

291-53601 / 291-53101

Nhà sản xuất

Fujifilm Wako

Tình trạng

10

Giá

Liên hệ

Bộ kit định lượng nội độc tố Limulus Color KY

Hãng sản xuất: FUJIFILM Wako Pure Chemical Corporation

 
 
 Đặc tính nổi bật

Kỹ thuật Sinh màu | Đặc hiệu Nội độc tố 

 

  • Đươc pha chế sẵn với chất thử LAL và một chất sinh màu tổng hợp được chia sẵn trong từng ống riêng, cho một quy trình đơn giản bằng cách khuấy trộn chất thử hòa tan với mẫu (không yêu cầu hòa tan chất thử với loại single-test).
  • Độ ổn định vượt trội của chất thử đã hòa tan loại bỏ phản ứng của dung dịch trắng (blank).
  • Có thể phát hiện đặc hiệu nội độc tố mà không bị nhiễu bởi (1 → 3)-β-D-glucan.
  • Khoảng xác định rộng loại bỏ việc pha loãng mẫu trong nhiều thử nghiệm.
  • Nhờ đặc tính độ nhạy cao, tác động của các chất xúc tác hoặc ức chế phản ứng có thể được giảm bằng cách pha loãng mẫu.
  • Có thể định lượng bằng máy đo nội độc tố Toxinometer® hoặc một máy đọc khay vi thể với bộ kit loại multi-test.

 

 

 

 Nguyên lý

 

Chất thử được dựa trên cơ chế hiện màu, được kích hoạt bởi sự có mặt của nội độc tố.

Đầu tiên, một chuỗi các kích hoạt các tiền chất của serine protease khi có chất thử, do đó gây ra phản ứng cuối cùng, nơi mà một enzyme kết khối thủy phân cơ chất sinh màu để giải phóng chất tạo màu vàng (pNA).

 

 

 

Loại Single-Test (Toxinometer® Assay)
 
Mã hàng Tên sản phẩm Thang định lượng (EU/mL) Quy cách
291-53601 Limulus Color KY Single-Test Wako 0.0002 - 5 25 test


(*) Trọn bộ gồm: Chất thử Limulus Color, 1 mẫu cho 0.2 mL x 25 ống; Nội độc tố chuẩn (CSE) x 1 lọ
 

Loại Multi-Test
 
Mã hàng Tên sản phẩm Thang định lượng (EU/mL) Quy cách
291-53101 Limulus Color KY Milti-Test Wako 0.0005 - 5 60 test

 

(*) Trọn bộ gồm: Chất thử Limulus Color cho 2 mL (20 test với Toxinometer® / 40 test với máy đọc khay vi thể) x 3 lọ; Nội độc tố chuẩn (CSE) x 1 lọ
Dung dịch chất thử LAL có thể được bảo quản dưới −80°C trong khoảng 2 tuần.

 

Catalogue

Các sản phẩm khác