Chi tiết sản phẩm

  • Bộ lấy mẫu môi trường - ESK

Bộ lấy mẫu môi trường - ESK

Mã sản phẩm

25-83004 ~ 25-83010

Nhà sản xuất

Puritan (USA)

Tình trạng

1000

Giá

Liên hệ

Bộ lấy mẫu ESK® - 8 tùy chọn, 4 môi trường

 

 

Bộ lấy mẫy ESK® thích hợp cho việc kiểm soát chất lương (QC) tại chỗ. Bạn có thể định lượng các kết quả chính xác, lặp lại được. Chọn từ 4 môi trường tiêu chuẩn hoặc yêu cầu môi trường riêng.

  • Bao gói xé mép dễ dàng.
  • Nắp vặn nhanh, chống rò rỉ.
  • Que tăm bông Puritan chất lương cao.
  • Que tăm bông gắn chặt với nắp.
  • 4 tùy chọn môi trường đỗ sẵn, và môi trường tùy chọn riêng.
  • 8 tùy chọn que lấy mẫu tiêu chuẩn (mức thể tích, môi trường).

 

Thông tin đặt hàng

Mã hàng Mô tả sản phẩm Dung tích Đóng gói Độ dài ống Độ dài que Cỡ đầu bông
25-83004 PD BS 

Môi trường: Butterfield’s Solution

Que lấy mẫu: đầu bông polyester tiệt trùng được gắn chặt với một cán nhựa polystyrene bằng chất kết dính.

4 ml    50/1 103 mm 82.55 mm

Ø5.156 x 17.45 mm

25-83004 PDB BS  6/50/1
25-83010 PD BS  10 ml 50/1
25-83010 PDB BS  6/50/1
25-83004 PD LB 

Môi trường:  Letheen Broth

Que lấy mẫu: đầu bông polyester tiệt trùng được gắn chặt với một cán nhựa polystyrene bằng chất kết dính.

4 ml 50/1   

103 mm

82.55 mm Ø5.156 x 17.45 mm
25-83004 PDB LB  6/50/1 
25-83010 PD LB  10 ml   50/1
25-83010 PDB LB  6/50/1
25-83004 PD NB 

Môi trường: Neutralizing Buffer

Que lấy mẫu: đầu bông polyester tiệt trùng được gắn chặt với một cán nhựa polystyrene bằng chất kết dính.

4 ml 50/1  

103 mm

82.55 mm Ø5.156 x 17.45 mm
25-83004 PDB NB  6/50/1
25-83010 PD NB  10 ml   50/1
25-83010 PDB NB  6/50/1
25-83004 PD BPW 

Môi trường: Buffered Peptone Water

Que lấy mẫu: đầu bông polyester tiệt trùng được gắn chặt với một cán nhựa polystyrene bằng chất kết dính.

4 ml 50/1  

103 mm

82.55 mm Ø5.156 x 17.45 mm
25-83004 PDB BPW  6/50/1
25-83010 PD BPW  10 ml   50/1
25-83010 PDB BPW  6/50/1

 

Tài liệu kỹ thuật

Brochure / Catalogue ESK – Environmental Sampling Kit Pdf 
Tài liệu thông số sản phẩm ESK-BS / ESK-LB / ESK-NB / ESK-BPW
Tài liệu thông số an toàn  ESK-BS / ESK-LB / ESK-NB / ESK-BPW
Hướng dẫn sử dụng ESK – Environmental Sampling Kit Pdf 

Các sản phẩm khác