Chi tiết sản phẩm

  • Bộ kit API®

Bộ kit API®

Mã sản phẩm

API®

Nhà sản xuất

bioMérieux

Tình trạng

100

Giá

Liên hệ

Bộ kit API® : Định danh vi khuẩn bằng phương pháp thủ công

Hãng SX: bioMérieux (Pháp)

 

Công nghệ cải tiến 
Bộ kit API đã cách mạng hóa hoàn toàn lĩnh vực vi khuẩn học. Dải kit API đã đưa ra một phương pháp được chuẩn hóa và rút gọn của các kỹ thuật hiện có.

Với bộ kit API, việc định danh vi khuẩn đã trở nên đơn giản, nhanh chóng và đáng tin cậy.

 

Đinh danh tất cả các loại vi sinh
Ngày nay, bộ kit API có sẵn dải sản phẩm rộng nhất. Nó bao gồm 15 bộ định danh cho tất cả các nhóm vi khuẩn thường gặp ở các phòng thí nghiệm vi sinh trong các ngành sản xuất: Listeria, Enterobacteriaceae và các trực khuẩn Gram âm (-) không lên men đường, Bacillus, Lactobacillus, Staphylococcus

Bộ kit API có thể định danh hơn 600 loài vi khuẩn khác nhau.

Ứng dụng: dùng trong ngành sản xuất thực phẩm, đồ uống, mỹ phẩm và dược phẩm,...

 

 

API®

 

MÃ HÀNG


Campylobacter
API Campy
 
 
20800
 
 
12 strip + 24 ống môi trường

Corynebacteria
API Coryne
 
 
20900
 
 
12 strip + 24 ống môi trường

Enterobacteriaceae
API 10 S
 
API 20 E
 
 
RapiD 20 E
 
 
10100
 
20100
20160
 
20701
 
 
50 strip
 
25 strip
100 strip
 
25 strip

Listeria
Bộ xác nhận định dạng RAPIDIC L MONO thực hiện trên chromID™ OAA  
API Listeria
 
 
03700
10300
 
 
20 test
10 strip + 10 ống môi trường

Neisseria - Haemophilus
API NH
 
 
10400
 
 
10 strip + 10 ống môi trường

Staphylococci
API Staph
 
 
20500
 
 
25 strip + 25 ống môi trường

Staphylococcus
RAPIDEC® Staph
 
 
03300
 
 
30 test

Streptococci
API 20 Strep
 
 
20600
 
 
25 strip + 25 ống môi trường

Vi khuẩn kỵ khí
API 20A
 
 
20300
 
 
25 strip + 25 ống môi trường

Trực khuẩn Gram âm (-)
API 20 NE
 
 
20050
 
 
25 strip + 25 ống môi trường

Loại khác
API ZYM
API 50 CH
API 50 CHL medium
API 50 CHB/E medium
 
 
25200
50300
50410
50430
 
 
25 strip
10 strip
10 x 10 ml
10 x 10 ml

Men
API Candida
API 20 C AUX
 
 
10500
20210
 
 
10 strip + 10 ống môi trường
25 strip + 25 ống môi trường

Các sản phẩm khác