Chi tiết sản phẩm

  • Chủng vi sinh Microbiologics KWIK-STIK™

Chủng vi sinh Microbiologics KWIK-STIK™

Mã sản phẩm

KWIK-STIK™

Nhà sản xuất

Microbiologics

Tình trạng

Có sẵn

Giá

Liên hệ

Vi sinh vật sử dụng cho mục đích nuôi cấy và ứng dụng kiểm soát chất lượng.

 

Kwik-STIK ™ là nổi tiếng với thiết kế thông minh và chính xác, kết quả lặp lại đáng tin cậy. Mỗi Kwik-STIK ™ có vi sinh kiểm soát chất lượng biến dạng duy nhất trong một viên đông khô, một gói chứa chất lỏng dưỡng ẩm và một miếng gạc cấy. Để thuận tiện, một nhãn nhận dạng được kèm theo để cho việc tra cứu dễ dàng.

Các Kwik-STIK ™ có sẵn trong gói của 2 hoặc 6.

 

Các sản phẩm khác